§ 97 Kehonkoostumusanalysaattorin hankinta bariatriseen toimintaan

Lataa  Kuuntele 

TRE:9421/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

21.12.2017

Päätöksen tekijä

Sairaalajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talouspäällikkö Leena Gabrielsson, puh. 040 800 4082 ja ylihoitaja Anu Nyman, puh. 040 806 2350, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Nina Pirilä, puh. 040 639 7373, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen sisätautien palvelulinja on pyytänyt  tarjouksen bariatriseen toimintaan tarvittavasta kehonkoostumusanalysaattorista. Laitehankinta on arvoltaan kansallisen kynnysarvon alittava. Laitteen tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ovat vaativat, tarvitaan laite, joka käyttää referenssimenetelmänä MRI:tä. Laite antaa tarkemman tuloksen luustolihasmassan määrästä. Tarkka luustolihasmassan mittaaminen on tärkeää, jotta tiedetään miten kehonkoostumus muuttuu painonmuutoksissa. Tarvitaan laite, joka antaa graafisen tulosteen lihas- ja rasvamassan määrästä ja muutoksista. Laitteessa tulee olla suomenkielinen käyttöjärjestelmä ja tulosteet ja sen tulee antaa arvion sekä lepo- että kokonaisenergian kulutuksesta, laitteen tulee myös mahdollistaa nopea mittaus ja olla  helppokäyttöinen.

Pienhankinta ilman kilpailuttamista on mahdollista tehdä vain poikkeuksellisesti noudattaen seuraavia periaatteita. Hankinta ilman kilpailua on hankintalaissa mainittujen suorahankintaperusteiden lisäksi mahdollista kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, jos hankinnan arvo on vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista. Tarvemääritystä vastaavia laitteita ei löydy muilta toimittajilta Suomesta.

Tarvemäärityksen perusteella esitän hankittavaksi Seca Finland Oy:n toimittaman Seca mBCA 515 Bioimpedanssilaitteen, laitteen hankintahinta on 9 999,00 euroa, alv 0 %.

Hankinta toteutuu vuoden 2018 puolella TAYS:n ja Hatanpään sairaalan yhdistymisen tultua voimaan. Hankintakustannus maksetaan käyttötalousmenoista ja se puolitetaan TAYS Hatanpään kustannuspaikkojen 657 (Vatsakeskus) ja 617 (Sisätautien poliklinikka) kesken.

Päätös

Sisätautien palvelulinjan bariatriseen toimintaan hankitaan Seca Finland Oy:n toimittamana Seca mBCA 515 Bioimpedanssilaite. Hankintahinta 9 999,00 euroa, alv 0 %.

Hankintakustannus maksetaan käyttötalousmenoista ja se puolitetaan TAYS Hatanpään kustannuspaikkojen 657 (Vatsakeskus) ja 617 (Sisätautien poliklinikka) kesken.

Allekirjoitus

Arto Ranta, sairaalajohtaja

Organisaatiotieto

Tampere