§ 8 Vapaaoppilaspaikkojen myöntäminen Sara Hildén -akatemian kuvataiteen perusopetuksessa oleville oppilaille lukuvuodeksi 2018 - 2019

Lataa  Kuuntele 

TRE:7443/12.02.01/2018

Päätöspäivämäärä

14.11.2018

Päätöksen tekijä

Rehtori, Tampereen seudun työväenopisto

Valmistelijan yhteystiedot

Rehtori Heli Tiainen, puh. 040 806 3583, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Tampereen seudun työväenopiston rehtori Matti Saari, puh. 040 8016 200, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan 7.6.2018 hyväksymän Sara Hildén –akatemian lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan vapautus lukukausimaksusta voidaan myöntää oppilaalle perheen taloudellisen tilanteen perustella 10 %:lle taiteen perusopetuksen piirissä olevista oppilaista.

Vapaaoppilaspaikat lukuvuodeksi 2018 - 2019 julistettiin haettavaksi jokaisen oppilaan kotiin postitetussa kirjeessä.

Syyslukukaudella 2018 taiteen perusopetuksessa on 396 oppilasta.

Hakemuksia tuli 21 kpl.

Päätös

Myönnän perheen taloudellisen tilanteen perusteella lukuvuodeksi 2018-2019 vapaaoppilaspaikan 21 oppilaalle.

Tämän asian käsittelyssä syntynyt pöytäkirja liitteineen säilytetään erillisenä.

Asian käsittely ja siinä kertyneet asiakirjat päätöstä lukuun ottamatta on pidettävä salassa asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön perustella (6. luku § 24 kohta 23).

 

Allekirjoitus

Matti Saari, Tampereen seudun työväenopiston rehtori

Organisaatiotieto

Tampere