§ 11 Tuntiopettajan ottaminen maahanmuuttaja- ja tutkintoja edeltävään koulutukseen ajalle 1.8.2018-31.7.2019

Lataa  Kuuntele 

TRE:4671/01.02.01/2018

Päätöspäivämäärä

21.6.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, Maahanmuuttaja- ja tutkintoja edeltävä koulutus, Toisen asteen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Kristiina Teiss, puh. 040 8062 669, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Koulutusalajohtaja Regina Blom, puh. 040 8062092, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopiston maahanmuuttaja- ja tutkintoja edeltävä koulutukseen on tarve palkata tuntiopettaja määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2018-31.7.2019. Maahanmuuttajakoulutus on Tampereen seudun ammattiopiston vakiintunutta toimintaa, joka toteuttaa yksikköhintaperusteista Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen perusopetusta maahanmuuttajataustaisille nuorille. Aikuisten perusopetuksen toteutus Tampereella on jaettu Tredun ja Aikuislukion kesken. Maahanmuuttaja- ja tutkintoja edeltävä koulutus tarvitsee toiminnan ylläpitämiseksi ja uudistamiseksi päteviä ja kokeneita sekä koko koulutusalan tuntevia opettajia eri koulutuksiin. Aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden lukumäärä on kasvussa ja tarvitaan lisää opettajia. Perusopetuksen alkuvaiheen opetuksessa on aloittamassa uusi alkava lukutaitoryhmä. Aikuisten perusopetuksen laki muuttui vuoden alusta ja perusopetuksen opiskelijamäärä on kasvanut huomattavasti ja tarvitaan lisää opettajia lukutaitovaiheen ryhmiin. Rahoitus opetukseen tulee OKM:stä suoritettujen kurssien perusteella.

Toimenkuvana on aikuisten peruskoulun opetussuunnitelman mukaisten oppiaineiden opettaminen, ryhmänohjaajana toimiminen, opiskelijoiden ohjaaminen ja yhteistyö opinto-ohjaajan, erityisopettajan, sosiaaliohjaajan ja muun henkilöstön kanssa.

Kelpoisuus määräytyy Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) § 4 mukaan.

Tehtävään esitetään KM Lea Raittilaa, jolla on tarvittava pätevyys ja kokemusta sekä peruskoulun luokanopettajana että aikuisten perusopetuksen opettajana toimimisesta sekä muusta työstä maahanmuuttajien kanssa.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku 7 ja 8 §.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 3§.

Päätös

Otan esitetyn mukaisesti KM Lea Raittilan päätoimiseksi tuntiopettajaksi määräaikaiseen virkasuhteeseen (luokanopetus) Tampereen seudun ammattiopiston maahanmuuttaja- ja tutkintoja edeltävä koulutukseen ajalle 1.8.2018-31.7.2019.

Koeaikaa ei ole.

Määräaikaisuuden perusteena on opiskelijamäärien vaihtelu ja ainevalinnat (SAP 25).

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 7 § mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ei vaadita.

Lea Raittila on esittänyt rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukaisen rikosrekisterioteen.

Valittu on merkitty Tampereen kaupungin henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.tampere.fi/tietosuojaselosteet.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Regina Blom, koulutusalajohtaja

Organisaatiotieto

Tampere