§ 7 Koulutuspäällikön ottaminen Tampereen seudun ammattiopistoon ajalle 1.8.2018-31.7.2019

Lataa  Kuuntele 

TRE:4355/01.02.01/2018

Päätöspäivämäärä

11.6.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, Maahanmuuttaja- ja tutkintoja edeltävä koulutus, Toisen asteen koulutus

Lisätietoja päätöksestä

vt. koulutusalajohtaja Regina Blom, 040 8062 092, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu organisoidaan uudelleen kolmeen kampukseen, minkä seurauksena syksyn 2018 aikana valitaan virkoihin myös uudet koulutusjohtajat, jotka toimivat kampusten johdossa. Lisäksi koulutuspäälliköiden tehtävänkuvaa tullaan muokkaamaan yleisjohtajan suuntaan (nykyinen tehtävänkuva Donna id 1285758).

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 § 13 mukaan.

Eduksi katsotaan opettajakokemusta ainakin yhdeltä johtamaltaan tutkintoalalta ja kokemus esimiestyöstä, pedagogisesta, taloudellisesta ja operatiivisesta johtamisesta.

Kristiina Teiss on toiminut 1.8.2017 alkaen koulutuspäällikkön viransijaisena. Toiminnan varmistamiseksi on perusteltua jatkaa Teissin määräaikaista koulutuspäällikön virkasuhdetta suostumuksensa mukaisesti ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019. Teiss täyttää tehtävän kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset.

Päätös

Otan FM Kristiina Teissin koulutuspäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019.

Koeaikaa ei ole.

Tehtävään valitun ei tarvitse esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittamaa rikosrekisteriotetta, koska virkasuhde on ollut katkeamaton.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 53 § nojalla terveydentilaa koskevaa selvitystä ei vaadita.

Työsuhteen syntyminen edellyttää työsopimuksen solmimista.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

vt. koulutusalajohtaja Regina Blom

Organisaatiotieto

Tampere