§ 4 Toimeksianto tilintarkastajalle koskien kaupunginhallituksen konsernijaoston ja konsernihallinnon toimien lainmukaisuutta

Lataa  Kuuntele 

TRE:8016/00.05.01/2018

Päätöspäivämäärä

11.12.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunginreviisori

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Erkka Vuorinen ym. ovat lähettäneet tarkastuslautakunnalle pyynnön selvittää kaupunginhallituksen konsernijaoston ja konsernihallinnon toimien säädösten- ja sääntöjenmukaisuutta Tampereen vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen liittyvien hallintoasioiden käsittelyssä ja muussa toiminnassa huhtikuusta marraskuuhun 2018.

Koska selvityspyynnön kohteena on kaupungin toimijoiden laillisuusvalvonta, on tarkoituksenmukaista antaa asian selvittäminen kaupungin tilintarkastajalle, jonka tehtäviin laillisuusvalvonta kuuluu.

Tarkastuslautakunnalla on määrärahavaraus vuoden 2018 lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamiseen. Hallintosäännön mukaan kaupunginreviisori päättää alaisensa toiminnan osalta enintään 60.000 euron palvelujen hankinnasta tarkastuslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa.

Asiasta on keskusteltu tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, kaupunginlakimiehen ja tilintarkastajan kanssa ennen päätöksentekoa.

Päätös

Erkka Vuorisen ym. tarkastuslautakunnalle lähettämä selvityspyyntö annetaan tilintarkastajalle toteutettavaksi osana kaupungin vuoden 2018 laillisuusvalvonnan toimeksiantoa.

Allekirjoitus

Kaupunginreviisori

Organisaatiotieto

Tampere