Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.10.2019

§ 310 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 28 Päätös lausunnon antamisesta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, 04.10.2019
§ 29 Päätös lausunnon antamisesta hallinto-oikeudelle, 08.10.2019
§ 30 Poikkeamislupahakemus tontille Konttilukinkatu 3, Härmälä, asuinkerrostalon ja päiväkodin rakentaminen, 23.10.2019

Maanmittausinsinööri
§ 18 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9188, 9189, 9190, 9191, 9193 , 09.10.2019

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 182 6Aika - nopeat kokeilut ideahaku 7, pilotointien hankinnat, 04.10.2019
§ 184 Ratinan suvannon kaiteiden tilaaminen suorahankintana Tammerkosken Takomo Oy:ltä, 08.10.2019
§ 185 Hiedanrannan ojan putkitus, 09.10.2019
§ 180 Toinen lisäkorvausvaatimus kaatumistapaturmasta Aleksanterinkadulta, 04.10.2019
§ 181 Vahingonkorvausvaatimus autovahingosta Käpytiellä, 04.10.2019
§ 183 Takaisinsaantivaatimus liukastumistapaturmasta Itsenäisyydenkadulla, 08.10.2019
§ 186 Vahingonkorvausanomus ajoneuvovahingosta Perähaantiellä, 09.10.2019
§ 187 Korvaushakemus tärinävaurioista katutöiden vuoksi, 09.10.2019
§ 188 Vahingonkorvausvaatimus lumeen juuttuneen taksiauton lapionnista Moisionkadulta, 09.10.2019

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 90 Pysäköintimuutokset Sairaalankadun P-alueella, 10.10.2019
§ 91 Puuvillatehtaankadun liikennejärjestelyt, 10.10.2019
§ 92 Pysäköintikiellon asettaminen Asevelitielle, 10.10.2019
§ 93 Aaretti Niemisen puiston väliaikainen pyörätie ja jalkakäytävä, 10.10.2019
§ 94 Tampere-Pori/Rauma -radan liikenteen kehittämisselvitys, Tampereen kaupungin osallistuminen kehittämisselvityksen laatimiseen , 15.10.2019
§ 95 Ullakonvainion korotettu suojatie, 15.10.2019

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 25 Palveluhankinta teknisestä tuesta innovaatiokilpailua varten, 07.10.2019
§ 26 Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (Kieppi) -hankkeen käynnistäminen, 09.10.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksia ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)