Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.10.2019

§ 297 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus yhteiskokouksen ajankohtaisten asioiden ajaksi joukkoliikennelautakunnan seuraaville jäsenille: Kirsikka Siikille, Arto Grönroosille, Aki Leppäselle, Ilkka Hjerpelle, Jarkko Hovilaiselle, Sofia Julinille, Marja-Riitta Martille, Matti Rainiolle, Miia Rajalalle, Saana Vahvelaiselle sekä joukkoliikennelautakunnassa läsnäolo- ja puheoikeuden saaneille kaupunginhallituksen edustaja Inna Rokosalle, viestintäsuunnittelija Hanne Tammiselle, nuorisovaltuuston edustajille Hannes Karjalaiselle ja Kiia Koukulle.


Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus ajankohtaisten asioiden ajaksi suunnittelija Emmi Niemiselle, liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle, suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyryselle, joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkoselle, vesihuoltoinsinööri Maria Åkermanille ja liikenneinsinööri Timo Seimelälle.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)