Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.10.2019

§ 298 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

Yhteiskokouksen ajankohtaiset asiat

- Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP,  Liikenteen ilmastotiekartta & SUMP, Kari Kankaala, Emmi Nieminen, Heljä Aarnikko ja Juha-Pekka Häyrynen

- Linjasto 2021 -suunnitelman edellyttämät infratoimenpiteet, Juha-Pekka Häyrynen, Riikka Salkonen ja Ari Vandell

- Hatanpään valtatien ratikkarakentamisen työnaikaiset liikennejärjestelyt (bussireitit), Juha-Pekka Häyrynen, Ari Vandell

- MAL 4-valmistelu, Mikko Nurminen

Yhdyskuntalautakunnan ajankohtaiset asiat

- Ajankohtaista hulevesilaskutuksesta, Maria Åkerman

- Lahdesjärven liittymän kevyen liikenteen väylä, Timo Seimelä

Kokouskäsittely

Emmi Nieminen, Heljä Aarnikko, Juha-Pekka Häyrynen, Riikka Salkonen, Ari Vandell, Timo Seimelä, Kari Kankaala,
ja Mika Periviita olivat kokouksessa paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta yhteyskokouksen ajankohtaisten asioiden esitysten jälkeen.

Antti Järvelä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Joukkoliikennelautakunnan jäsenet poistuivat kokouksesta yhteiskokouksen ajankohtaisten asioiden tultua käsitellyksi ja samalla puheenjohtaja esitti pidettäväksi 15 minuutin tauon ja kokouksen jatkuvan sen jälkeen kaupunginhallituksen istuntosalissa.

Maria Åkerman ja Timo Seimelä olivat paikalla asiantuntijoina yhdyskuntalautakunnan ajankohtaisten asioiden aikana omien esitystensä ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)