Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.11.2019

§ 315 Poikkeamislupahakemus tontille Tyviraitti 1, Haukiluoma, asuinkerrostalon rakentaminen

TRE:5861/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Asuinkerrostalolle on jo myönnetty rakennuslupa. Rakennusaikaisena muutoksena halutaan ullakkokerrokseen sijoitettu sauna- ja kerhotila muuttaa asunnoksi, jolloin poiketaan myös kerrosluvusta.

KUULEMINEN
Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN: Käyttötarkoitus ja kerrosluku
Rakennusluvan mukainen saunatila halutaan muuttaa asunnoksi. Saunatila sijaitsee ylimmän asuinkerroksen yläpuolella ja tontin kerrosluku ylittyy.
 
Asemakaavoitus:
Asemakaavan mukaan ylimpään kerrokseen saa sijoittaa asukkaiden sauna- ja yhteistiloja kerrosluvusta poiketen. Tämä on ollut porkkana, jolla asukkaiden yhteistiloja on saatu tuotua ylös, hyvien näkymien äärelle ja pois pimeistä kellaritiloista. Muutettavaksi esitetyssä tilassa sijaitsevat rakennusluvan mukaan taloyhtiön saunatilat sekä kerhohuone.

Nyt kun sauna- ja kerhotila halutaan muuttaa asunnoksi, poiketaan käyttötarkoituksen lisäksi myös kerrosluvusta yhdellä kerroksella. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on V. Perusteluna poikkeamiselle on annettu mm. se, että saunatilojen käyttö taloyhtiöissä on ollut vähäistä. Nyt kuitenkin on kyse vasta rakenteilla olevasta asuinrakennuksesta, josta ei ole vielä kokemuksia asukkaiden halukkuudesta ottaa saunavuoroja. Poikkeamisluvan myöntämisellä saataisiin yksi myytävä asunto lisää asukkaiden monipuolisten yhteistilojen kustannuksella.

Tarkoituksena on, että tontilla sijaitsevien kahden asuinkerrostalon yhteensä 87 asunnon asukkaat käyttäisivät jatkossa yhtä saunaosastoa, joka sijaitsee rakennuksessa A. Taloyhtiön yhdessäkään asunnossa ei ole omaa saunaa. Yksi sauna esitettyä asuntomäärää kohden on liian vähän.

Asemakaavoituksen periaatteena on ollut, että asuinkerrostalon yhteistiloja ei muuteta asunnoksi vaan ne tulee säilyttää kaikkien asukkaiden käytössä. Vastaavia muutoksia saunasta asunnoksi on vuosien varrella esitetty useankin kerran, mutta niitä ei ole puollettu. Asuinkerrostalojen yhteistilojen säilyttämisen mahdollistamiseksi ja hakijoiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi poikkeamista käyttötarkoituksesta ja kerrosluvusta ei voida puoltaa.

Poikkeaminen käyttötarkoituksesta ja kerrosluvusta aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei kuitenkaan vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämättä jättämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamislupahakemus käyttötarkoituksesta ja kerrosluvusta poikkeamiseksi tontilla 837-224-7427-1, Haukiluoman kaupunginosassa, osoitteessa Tyviraitti 1, hylätään.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus