Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.11.2019

§ 318 Oikaisuvaatimus rakennuttamisjohtajan päätökseen kaatumistapaturmasta Jokirannankatu 21 kohdalla

TRE:4975/03.07.01/2019

Valmistelija

  • Kujala Petri, Rakennuttajahortonomi

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajahortonomi Petri Kujala, puh 0500 628 295 ja lakimies Kim Pråhl, puh. 040 639 7578, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta kaatumistapaturmasta 02.08.2019 kirjatulla korvausvaatimuksella. Kaatumistapaturma sattui Jokirannakatu 21 kohdalla asianosaisen tekemän selvityksen mukaan joko 06.01.2019 noin klo 09.00 tai 13.01.2019. Kaatumisen seurauksena asianosainen loukkasi vasemman käden, josta repeytyivät jänteet.

Korvausanomus on hylätty rakennuttamisjohtajan päätöksellä 11.9.2019 § 171.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperiaatteella. Laillisuusperuste  on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka on muuten lainvastainen.

Asianosainen ei oikaisuvaatimuksessaan tuo mitään sellaista uutta asiaan liittyvää tietoa, että kaupunkiympäristön palvelualue katsoisi kaupungilla olevan vahingonkorvauslain mukaista tuottamusta. Asiassa tulee myös huomioida, että esitetty tapahtumapäivä ja lääkärintodistus ovat keskenään ristiriidassa.

Rakennuttamisjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asiasta, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Asianosainen ei ole oikaisuvaatimuksessaan esittänyt tapahtuneesta mitään sellaista uutta tietoa, jonka vuoksi rakennuttamisjohtajan päätöstä tulisi myöskään tarkoituksenmukaisuusperiaatteella muuttaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Asianosainen, Milko Tietäväinen, Teemu Kylmäkoski, Kimmo Myllynen, Juha Antila, Petri Kujala, Lassi Jokinen / Infra, Jukka Kulmala / Infra, Tarja Onjukka