Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.11.2019

§ 316 Linnainmaan asemakaava-alueen 8559 viheryleissuunnitelma

TRE:6473/10.03.04/2019

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Milja Nuuttila, puh. 050 413 1911, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijaitsee Linnainmaalla noin 7 km kaupungin keskustasta itään Sammon valtatien, Linnainmaankadun, Leinolankadun ja Kotipellonkadun rajaamalla peltoalueella. Suunnittelualueen länsipuolella on mm. maa-ainesten varastoalue. Koilliskeskus sijaitsee n. 1 km alueesta pohjoiseen.

Alueen asemakaava nro 8559 hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 17.5.2016 ja vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 14.8.2017. Asemakaava on kuulutettu voimaan 21.8.2018.

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävillä asemakaavaluonnoksen oheismateriaalina 23.4.2015-14.5.2015. Viheralueiden yleissuunnitelmaluonnoksesta ei saatu palautetta.

Nykyiselle peltoalueelle muodostetaan viimeistelty lähivirkistysalue hulevesikosteikkoineen, jolloin alueen käytettävyys virkistykseen paranee myös nykyisten asukkaiden kannalta. Kosteikkoaluetta muokataan luonnonmukaiseen hulevesien viivytykseen sopivaksi.
Isohippusen ja Pikkuhippusen viheralueille sijoitetaan jalankulkureitti sekä alueen hulevesijärjestelmän osana toimivat hulevesien viivytysallas ja ojauoma. Sammon valtatiehen rajoittuva viheralue Hipunkaista on suojaviheraluetta.

Viheralueiden kunnossapitoluokat noudattavat viheralueiden luonnetta, käyttötarkoitusta ja luontoarvoja sijoittuen seuraaviin luokkiin: A2 (käyttöviheralue), B2 (käyttöniityt) ja E8 (hulevesialueet).

Yleissuunnitelmaa käytetään rakennussuunnitelman pohjana. Rakennussuunnitelmassa esitetään tarkentuneet käytävälinjaukset, hoitoluokat, istutettava kasvillisuus lajeittain, pintamateriaali-, väline-, valaistus- ja varustetiedot.

Viheralueiden pinta-ala on yhteensä n. 6759 m2 ja kustannusarvio kokonaisuudessaan 140.000 €, joten neliökustannukseksi muodostuu 21 €. Viheralueiden hulevesijärjestelmät eivät sisälly kustannusarvioon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Linnainmaan asemakaava-alueen 8559 viheryleissuunnitelma, piirustus nro 18/20794/1, hyväksytään kustannusarvioineen.

Tiedoksi

Timo Koski, Juha Antila, Janne Syrjä, Milja Nuuttila, Tarja Nikupaavo-Oksanen, Lea Johansson, Anne E. Järvinen