Vammaisneuvosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Esteettömyyspalkinto 

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

  Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

  Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Keskustelu ja päätös merkitään tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto myönsi esteettömyyspalkinnon G Livelabille ja palkinto ojennettiin G Livelabin edustajille vammaisneuvoston kokouksen jälkeen palkintoseremoniassa 17.12. klo 16.

Keskustelu merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)