Tarkastuslautakunta, kokous 29.10.2019

§ 122 Tarkastuslautakunnan kokoukset keväällä 2020

TRE:6582/00.00.03/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Lautakunnan sujuvan työskentelyn takaamiseksi olisi hyvä vahvistaa kevään arviointitilaisuuksien ja kokouksien päivämäärät. Tarkastuslautakunnan kokoukset alkavat tiistaisin pääsääntöisesti klo 13 keskusvirastotalon kokoustiloissa tai kulloisenkin arviointikohteen tiloissa.

Päätösehdotus oli

Kevään 2020 kokouspäiviksi vahvistetaan 14.1., 28.1., 11.2., 3.3., 24.3., 7.4., 14.4., ja 21.4.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.