Tarkastuslautakunta, kokous 29.10.2019

§ 117 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esa Kanerva ja Auli Korhonen (varalle Saila Joutsio ja Maarit Takala).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.