Tarkastuslautakunta, kokous 29.10.2019

§ 120 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka sekä Tampereen Tilapalvelut Oy

TRE:5114/00.05.01/2019

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 vuosisuunnitelmaan sisältyy perehtyminen seuraaviin arviointikohteisiin: kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka sekä Tampereen Tilapalvelut Oy.

Kokoukseen on kutsuttu Tampereen Tilapalvelut Oy.n toimitusjohtaja Petri Mölsä, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm ja apulaispormestari Jaakko Stenhäll kertomaan aiheista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Merkitään tiedoksi saadut selvitykset ja asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Kokouskäsittely

Kokoukseen saapui aiheesta kertomaan Tampereen Tilapalvelut Oy.n toimitusjohtaja Petri Mölsä ja hallituksen varapuheenjohtaja Atte Tahvola sekä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm.

Asian esittelijä kaupunginreviisori Erja Viitala muutti päätösehdotustaan siten, että saadut selvitykset merkitään tiedoksi ja asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Merkitään tiedoksi käyty keskustelu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Sampsa Rantanen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyn ajan. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 mom. 5. kohdan perusteella. Rantanen oli poissa asian käsittelyn ajan.