Tarkastuslautakunta, kokous 14.1.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 5 Tampereen kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -määräys 

TRE:5268/00.01.01/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala pun. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.11.2019 Tampereen kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -määräyksen, ohjeistus on uudistettu rakenteeltaan vastaamaan muuttuneita toimintatapoja ja hallintosäännön määräyksiä, siitä on poistettu tarpeettomat päällekkäisyydet ja tuotu ajankohtaisia asioita hyvän hallinto- ja johtamistavan toteuttamiseksi enemmän esille.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 15 §:n mukaan hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvistä menettelytavoista. Tällä asiakirjalla kaupungihallitus määrää  alaisensa toimielimet ja viranhaltijat noudattamaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Merkitään tiedoksi Tampereen kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäisen valvonnan -määräys.

Kokoukseen on kutsuttu kaupunginlakimies Jouko Aarnio kertomaan aiheesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.