Tarkastuslautakunta, kokous 14.1.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Auli Korhonen ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen (varalle Reima Lampinen ja Heikki Luoto).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.