Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.10.2019

§ 71 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2019

TRE:5287/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Sivonen Marko, Controller

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 7416821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Joukkoliikennelautakunnan elokuun tilinpäätösennusteen toimintakate on vuosisuunnitelman mukainen. Tilinpäätösennuste on toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta vuosisuunnitelman mukainen.

Tilinpäätösennuste sisältää 1,3 milj. euroa kaupungin talousohjelmasta tulevia säästötoimenpiteitä, josta 0,94 milj. euroa kohdistuu tuottojen lisäyksiin ja 0,36 milj. euroa kulujen vähennyksiin.

Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan Joukkoliikenne –palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot ovat toteutuneet 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Naapurikuntien maksutuottoja on vielä laskuttamatta ja toisaalta joukkoliikenteen tuottojen toteuma poikkeaa vuosisuunnitelmaan suunnitellusta. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtuu toiminnan kustannusten toteutumisesta etupainotteisesti vuosisuunnitelmaan verrattuna.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenevät pääosin suunnitellusti. Ainoan poikkeuksen muodostaa liikkumisen palvelujen ja matkaketjujen kehittämiseen liittyvä toimenpide, jonka ennustetaan toteutuvan kuluvan vuoden aikana osittain.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman tammi-elokuun 2019 katsaus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.