Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 73 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoukset kevätkaudella 2020

TRE:5985/00.00.03/2019

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoukset kevätkaudella 2020 pidetään Tammerkoski-salissa seuraavasti:

  • keskiviikko 29.1.2020 kello 16.00
  • keskiviikko 19.2.2020 kello 16.00
  • keskiviikko 25.3.2020 kello 16.00
  • keskiviikko 29.4.2020 kello 16.00
  • keskiviikko 27.5.2020 kello 16.00
  • keskiviikko 17.6.2020 kello 16.00

Päätös

Päätösehdotus hvyäksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Näköala-ravintola, Katri Naulo