Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.10.2019

§ 70 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 4.11.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsikka Siik ja Terhi Haukka (varalle Ilkka Hjerppe).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsikka Siik ja Aki Leppänen (varalle Ilkka Hjerppe).