Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.10.2019

§ 75 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Katsaus joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Lähijunapilotin tilannekatsaus
  • Keskeltä kyytiin hankkeen tilannekatsaus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Kokouskäsittely

Lautakunta myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkoselle. Hän oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.