Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, kokous 31.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu