Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, kokous 13.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu