Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 30.12.2019

§ 138 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana heti kokouksen jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Taru Kaario ja Helena Nieminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.