Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.10.2019

§ 117 Toimitusjohtajan katsaus

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm 

  •  Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset
  •  Ympäristölupavaatimusten täyttyminen
  •  Muut ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.