Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.10.2019

§ 110 Asiakastietojen hallinta- ja laskutusjärjestelmän hankinnan tilanne

TRE:3603/02.05.00/2018

Valmistelija

  • Koskelvuo Kari, Järjestelmäasiantuntija

Valmistelijan yhteystiedot

Järjestelmäasiantuntija Kari Koskelvuo, puh. 044 486 3673, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Vedessä on meneillään uuden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän hankinta. Järjestelmäasiantuntija Kari Koskelvuo esittelee InWorks järjestelmään liittyviä toimintoja mm. e-online palvelut asiakkaiden suuntaan ja kertoo projektin etenemisestä. Järjestelmän suunniteltu käyttöön otto on tammikuun 2020 lopulla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.