Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.10.2019

§ 43 Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tatu Ahponen ja Joanna Leino (varalle Juha Joki ja Katri Pihlaja).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.