Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.10.2019

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää

todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden ja myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden §45 ajaksi lakimies Katja Korhoselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.