Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2019

§ 59 Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen 

TRE:4324/00.02.01/2018

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

johtokunnan sihteeri Matleena Kallio, puh. 040 159 759, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen varsinaisista jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
 

Päätösehdotus oli

Päätösehdotus. Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää arvioidun kokoustarpeen perusteella,
että vuoden 2020 kokoukset pidetään klo 8:00 Tampereen  Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimitiloissa seuraavina
päivinä: ke 19.2., ke 22.4. ja ke 27.5, ke 16.9., ke 21.10., ke 18.11.,ke 16.12., sekä osittaisena yhteiskokouksena Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan kanssa virastotalolla 25.3. klo 15:00 ja

että kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksissa viimeistään kolme päivää ennen kokousta.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)