Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 68 Toimitusjohtajan katsaus

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista.

Käsiteltäviä asioita muun muassa:

  • yhtiöittämisen tilannekatsaus
  • ajankohtaiset kilpailutukset
  • sairauspoissaolot ja tapaturmat.

 

Merkittiin, että puheenjohtaja Risto Ilomäki saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.17.

Merkittiin, että Jussi Kuortti toimi varapuheenjohtajana klo 16.11-16.17 välisenä aikana.

 

Päätösehdotus oli

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.