Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 70 Tilapäisen puheenjohtajan valitseminen (lisäpykälä)

Päätösehdotus oli

Valitaan tilapäinen puheenjohtaja sekä varsinaisen että varapuheenjohtajan ollessa estyneenä kokouksen alkaessa klo 16.00.

Päätös

Valittiin yksimielisesti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Kukka Kunnari.