Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Tervo ja Mikko Leppälahti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.