Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 67 Infran talouden raportointi tammi-syyskuu 2019

TRE:3458/02.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tammi-syyskuun liikealijäämä oli 1,5 milj. euroa, mikä ylittää suunnitellun 1,7 milj. eurolla. Liikealijäämää kertyi 1,4 milj. euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Liikevaihto toteutui 2,5 milj. euroa suunniteltua suurempana, koska Lahdesjärvellä toteutetaan vuoden aikana noin 4,0 milj. euron poikkeuksellisen laaja tonttien esirakentamiskohde. Lahdesjärven rakentamiskohde ei ollut vuosisuunnitelman laadintavaiheessa tiedossa, mutta se on huomioitu liikevaihdon1,8 milj. euron ylitysennusteessa. Liikevaihdon ennustetta on laskettu edelleen elokuun ennusteesta 0,7 milj. eurolla, koska Sorsapuiston kentän tekojään jäähdytyslaitteiston hankinta siirtyy seuraavalle vuodelle ja lisäksi Tampereen Veden tilausmäärä jää suunniteltua pienemmäksi.

Lahdesjärven rakentamiskohde lisää myös materiaalien ja palvelujen ostoja, jotka ovat toteutuneet yhteensä 4,6 milj. euroa suunniteltua suurempina. Lisäksi maansiirto- ja konekaluston kilpailutus nostaa vuositasolla huomattavasti kustannuksia. Materiaali- ja palveluostojen ennustetaan toteutuvan 3,6 milj. euroa suunniteltua suurempina.

Määräaikaista kausihenkilöstöä on ollut suunniteltua vähemmän, joten henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennustetaan toteutuvan 31 henkilötyövuotta suunniteltua pienempänä. Infrasta irtisanoutui ja siirtyi muihin tehtäviin vuoden 2018 aikana 33 henkilöä eli noin 21 henkilötyövuotta, jonka vuoksi jo tilinpäätöksessä henkilötyövuodet toteutuvat vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelmaa pienempinä. Lisäksi määräaikaista henkilöstöä on ollut 10 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna ja myös eläköitymisiä ja muuta poistumaa on ollut suunniteltua enemmän. Syyskuun alusta Infraan siirtyi 10 henkilöä kaupunkiympäristön palvelualueelta. Siirto liittyi Infran ja kaupunkiympäristön palvelualueen väliseen rajapintatarkasteluun.

Tilinpäätösennusteen mukaan liikeylijäämä toteutuu 1,5 milj. euroa suunniteltua heikompana 2,1 milj. eurona, toimintakulujen ylitysennusteista johtuen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Talouden raportointi tammi-syyskuulta 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että varapuheenjohtaja Jussi Kuortti saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.11.

Merkittiin, että Kukka Kunnari toimi tilapäisenä puheenjohtajana klo 16.00-16.11 välisenä aikana.

Tiedoksi

Heini Ruski, Annamari Kortesaari