Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.10.2019

§ 143 Ei julkinen