Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.12.2019

§ 163 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Perustelut

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola ja suunnittelujohtaja Leena Viitasaari § 165 ajaksi
  • kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg § 167 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)