Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.12.2019

§ 165 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Tampere Junior -kehitysohjelma (Leena Viitasaari)
  • Perusopetuksen seudullisen kehittämisen tiekartta (Kristiina Järvelä)
  • Liikuntapaikkarakentamisen suunnitelman tilannekatsaus (Pekka P. Paavola)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Suunnittelujohtaja Leena Viitasaari ja liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Varajäsen Aku-Paulus Sajakorpi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)