Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 29 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Housana Alfashtaki ja Bélanger Karelle (varalle Mahmoud Machaal).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Housana Alfashtaki ja Bélanger Karelle (varalle Mahmoud Machaal).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)