Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 33 Muut esille tulevat asiat

TRE:142/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvosto on nauttinut vuosittain joulukokouksessa yhteisen jouluaterian. Neuvoston seuraava kokous pidetään 10.12. kello 16 alkaen ja mahdollinen jouluateria voidaan nauttia kokouksen jälkeen.  Ateriasta aiheutuvat kustannukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113151 sis. tilaus 25582.

Maahanmuuttajaneuvostossa on kuluvan kauden alusta ollut mahdollista käyttää keskustelussa sekä suomea että englantia. Ensimmäisten kokemusten jälkeen on todettu, että kokouksen sujumisen kannalta on hyvä, että paikalla on ammattitaitoinen tulkki, joka voi auttaa heikomman kielitaidon omaavia. Näin turvataan myös jäsenten yhdenvertainen asema keskusteluissa.  Maahanmuuttajaneuvosto tilaa tulkin Pirkanmaan tulkkikeskukselta kaupungin omana palveluna. Palvelun alviton hinta on 63 euroa tunnissa. Jatkossa tulkki tilataan kaikkiin maahanmuuttajaneuvoston virallisiin kokouksiin. Kustannukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113151, sis. tilaus 25582.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Maahanmuuttajaneuvosto nauttii yhteisen jouluaterian kokouksensa jälkeen 10.12. Siitä aiheutuneet kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113151, sisäinen tilaus 25582.

Tilataan tulkkipalvelut maahanmuuttajaneuvoston kaikkiin virallisiin kokouksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tukipalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)