Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 31 Edustajan valinta kulttuuripääkaupunkihankkeen monikulttuurisuusohjelmaryhmään

TRE:142/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki on hakemassa EU:n kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026 ja hakemusta varten ollaan perustamassa myös monikulttuurisuuden ohjelmaryhmää. Ohjelmaryhmään toivottaisiin mukaan myös edustajaa maahanmuuttajaneuvostosta. 

 Ehdokkaalta toivotaan kulttuurin tuntemusta laajasti ajateltuna;  eli perinteisistä taiteenlajeista (kuvataide, arkkitehtuuri, teatteri yms) digitaalisiin ratkaisuihin, luontoon, vesireitteihin, saunaan, ruokaan, designiin, peleihin, urheiluun jnejne. Ohjelmaryhmiin on koottu eri kulttuurialojen asiantuntijoita, tekijöitä, harrastajia, kriitikoita ja katsojia tai aloista muuten kiinnostuneita tamperelaisia ja pirkanmaalaisia. Tehtävänä on muiden saman-ja erimielistenkin kanssa ideoida, saattaa alulle, hyväksyttää, tehdä, tuottaa ja raportoida tehdyt tuotannot.

Käytännössä toimintatapa on ryhmillä vapaa - useimmat ryhmät kokoontuvat ainakin alkuun ja jatkavat sitten muissa kanavissa. Kulttuuripääkaupunkihaku-tiimistä Emma Laurinolli ja Sanna Ponkala tulevat kokoukseen esittelemään hanketta ja ohjausryhmää.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Maahanmuuttajaneuvosto valitsee edustajakseen kulttuuripääkaupunkihankkeen monikulttuurisuusohjelmaryhmään ________________________.

Päätös

Kulttuuripääkaupunkihankkeen monikulttuurisuusohjelmaryhmään ilmoittautuivat Ene Härkönen, Mani Maroufzadeh, Housana Alfashtaki, Hope Nwosu ja Mahmoud Machaal.

Kokouskäsittely

Tampereen kaupungin monikulttuurisuuden ohjelmaryhmätyöskentelyyn toivottiin 1-2 vapaaehtoista henkilöä mukaan maahanmuuttajaneuvostosta.

Tiedoksi

valittu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)