Kaupunginvaltuusto, kokous 18.11.2019

§ 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.