Kaupunginvaltuusto, kokous 18.11.2019

§ 176 Keskustelu vuoden 2020 talousarviosta ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelmasta sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon liittyvät asiat

TRE:845/02.02.01/2019

Perustelut

1. Talousarvion esittely

Pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly.

2. Keskustelu

Esityslistan pykälistä 176, 177 ja 178 käydään keskustelu samanaikaisesti seuraavasti:

Valtuustoryhmät suuruusjärjestyksessä, joiden aikana mahdollisesti tehdyt muutosehdotukset ja ponsiehdotukset sekä kirjallisina että sähköisenä sihteeristölle, otsikko, sivu ja esitetty muutos. Ryhmäpuheenvuorot 10 min. (Puheenvuorot edestä.)

Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä    
Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä                    
Tampereen vihreä valtuustoryhmä
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä
Tampereen Keskustan valtuustoryhmä
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä
Tampereen Puolesta valtuustoryhmä
Vaihtoehto Tampere valtuustoryhmä
Sininen valtuustoryhmä

Yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot,

joiden aikana mahdollisesti tehdyt muutosehdotukset ja ponsiehdotukset sekä kirjallisina että sähköisenä sihteeristölle, otsikko, sivu ja esitetty muutos. (Puheenvuorot paikalta.)

Muutosehdotukset ja ponsiehdotukset pykäliin 177 ja 178 on tehtävä pykälän 176 keskustelun aikana.

Muutosehdotuksia ja ponsiehdotuksia ei saa tehdä enää käsiteltäessä pykäliä 177 ja 178.

Pykälien 177 ja 178 kohdalla suoritetaan vain äänestykset ja todetaan päätökset.

3. Yksityiskohtainen käsittely

Käsittely esityslistan §:n 178 osalta käydään talousarviokirjassa olevan jaottelun mukaisesti.
__________________

Sisällysluettelo

Esipuhe s. 3-4

YLEISET LÄHTÖKOHDAT s. 7-52

Talous- ja strategiaprosessi s. 9
Tampereen kaupungin organisaatio s. 9-10
Toimintaympäristö s. 11-15
Väestö s. 11-12
Työ s. 13-14
Asuminen s. 15

Taloudelliset lähtökohdat s. 16-18
Talouden kehitysnäkymät s. 16
Kuntatalous s. 16-17
Kaupungin talous s. 18

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta s. 19-22
Talousarvion osat s. 19-20
Talousarvion sitovuus s. 20-22
Tilivelvollisen valvontavastuu s. 22

Henkilöstö s. 23-24

Tampereen strategia 2030 s. 25-36
Strategian rakenne ja keskeiset sisällöt s. 25
Strateginen johtamisjärjestelmä s. 25
Vuoden 2020 toiminnan tavoitteet s. 25-26
Strategiset painopisteet, valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet s. 27-36

Tuottavuuden tila s. 37-38

Tampereen kaupungin kehitysohjelmat s. 39-48
Viiden tähden keskusta kehitysohjelma s. 40
Hiedanrannan kehitysohjelma s. 41
Raitiotien kehitysohjelma s. 42-43
Smart Tampere -kehitysohjelma s. 44-45
Elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelma s. 46
Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelma s. 47
Tampere Junior -kehitysohjelma s. 48

Ilmastobudjetti s. 49

Riskienhallinta ja turvallisuus s. 50

Hankinnat s. 51-52

KÄYTTÖTALOUSOSA JA INVESTOINNIT YKSIKÖITTÄIN s. 53-127

Sivistyspalvelujen palvelualue s. 54-59
Sivistys- ja kulttuurilautakunta s. 55-59
Varhaiskasvatus ja esiopetus s. 57
Perusopetus s. 58
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut s. 59

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue s. 60-70
Sosiaali- ja terveyslautakunta s. 62-70
Ikäihmisten palvelut s. 64-65
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut s. 65-66
Vastaanottopalvelut s. 67
Psykososiaalisen tuen palvelut s. 68-69
Erikoissairaanhoidon palvelut s. 70

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue s. 71-102
Elinvoima- ja osaamislautakunta s. 73-83
Ammatillinen koulutus s. 76-77
Lukiokoulutus s. 78
Työllisyys- ja kasvupalvelut s. 79-80
Vetovoima ja edunvalvonta s. 81
Elinkeinopalvelut s. 82
Kehitysohjelmat s. 83

Asunto- ja kiinteistölautakunta s. 84-102
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka s. 86-89
Talonrakennushankkeet s. 90-102

Kaupunkiympäristön palvelualue s. 103-115
Yhdyskuntalautakunta s. 105-112
Kaupunkiympäristön suunnittelu s. 107-108
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito s. 109-110
Kestävä kaupunki s. 111-112
Kehitysohjelmat s. 112

Joukkoliikennelautakunta s. 113-115
Joukkoliikenne s. 115

Konsernihallinto s. 116-118
Konsernihallinto s. 116-117
Yhteiset erät s. 118

Taseyksiköt s. 119-127
Pirkanmaan pelastuslaitos s. 119-121
Vahinkorahasto s. 122
Liikelaitokset s. 123-127
Tampereen Vesi Liikelaitos s. 124-125
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos s. 126-127

LASKELMAT s. 129-144
Tuloslaskelma s. 130-137
Verotulot s. 133-134
Valtionosuudet s. 135
Korkotulot ja -menot s. 136-137
Muut rahoitustulot ja -menot s. 137

Investoinnit s. 138-140

Rahoituslaskelma s. 141-144
Antolainauksen muutokset s. 143
Korollisten velkojen muutokset s. 144

LIITTEET s. 145-175
Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja -yhteisöt s. 146-165

Investoinnit kohteittain 2020-2029 s. 166-174

Täydentäviä tietoja s. 175

Lounastauko kello 13.00-14.00