Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

§ 422 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi yhteistyössä kauppahallin yrittäjien ja Alko Oy:n kanssa mahdollisuudesta Alkon pienmyymälän perustamiseksi Tampereen Kauppahalliin - Jouni Markkanen ja Anneli Kivistö ym. 

TRE:1481/14.00.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Suoniemi Niko, Tilapäällikkö, Niko.Suoniemi@tampere.fi

Perustelut

Jouni Markkanen ja Anneli Kivistö ovat 26 valtuutetun kanssa esittäneet, että tehdään selvitys yhteistyössä kauppahallin yrittäjien ja Alko Oy:n kanssa mahdollisuudesta Alkon pienmyymälän perustamiseksi Tampereen Kauppahalliin. Alkon saaminen Tampereen Kauppahalliin on katsottu edistävän Tampereen ruoka- ja juomakulttuuria sekä lisäävän Kauppahallin vetovoimaa.

Tampereen kaupunki on kiinteistön omistajana lähestynyt Alko Oy:ä tässä asiassa ja tiedustellut heidän halukkuutta tuoda myymälä Kauppahalliin. Alko Oy:llä on kuitenkin tällä hetkellä kattava ja tiheä myymäläverkosto Tampereen alueella. Alko Oy ei aio laajentaa palveluverkostoaan Tampereen alueella eikä näin ollen tällä hetkellä ole halukkuutta tuoda myymälää Kauppahalliin. Kauppahallin vetovoiman ja tunnettuuden kehittämiseksi on viime vuoden aikana käynnistetty erilaisia kehittämistoimenpiteitä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi:

Jouni Markkasen ja Anneli Kivistön ym. valtuustoaloite ja sitä annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja tilapäällikkö Niko Suoniemi, puh. 040 806 2794, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Jouni Markkasen ja Anneli Kivistön ym. valtuustoaloite ja asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouni Markkanen, Anneli Kivistö, Niko Suoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)