Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

§ 423 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.9.2019
- yhdyskuntalautakunnan 17.9.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 27 Lausunto muistioluonnokksesta vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamisesta ym., 25.09.2019

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 25 Lausunto Tampereen Sähkölaitos Oy:n vesilain ja ympäristölain mukaisesta lupahakemuksesta, 19.09.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 47 Saatavien poistaminen tileistä ja perinnästä sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisissa yksiköissä, 26.09.2019
§ 46 Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n ja Tampereen kaupungin välinen aiesopimus, 19.09.2019

Konsernijohtaja
§ 116 Jalitsu Oy:n lainan takaisinmaksuohjelman muutos, 25.09.2019
§ 118 Palvelualueiden johtajien ja konserniyksiköiden johtajien varahenkilöt, 20.09.2019
§ 119 Salainen: 23.09.2019

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 129 Palveluneuvojan viran täyttäminen, 24.09.2019

Pormestari
§ 99 Vieraanvaraisuus Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:lle, 25.09.2019
§ 100 Vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen Henkilökohtaisen avun päiville Helsingissä, 25.09.2019
§ 101 Vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen Vammaisneuvostopäiville Vantaalla, 25.09.2019
§ 102 Vieraanvaraisuus Musiikki & Media -tapahtumalle 3.10.2019, 25.09.2019

Strategiajohtaja
§ 28 Valo- ja vesiteoksen tilaaminen Valoviikkojen ja Tampereen 240-juhlavuoden tapahtumaviikon yhteyteen, 25.09.2019

Tietohallintojohtaja
§ 78 Vuodelta 2018 uudelleen budjetoidun ICT-kehittämismäärärahan allokointi - Elinvoima ja kilpailukyky (EKI), 23.09.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)