Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 417 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös tuntiopettajan virkasuhteen irtisanomisasiassa 

TRE:4434/01.02.07/2018

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Minna Kaipinen, puh. 040 800 4581, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun ammattiopiston toimialajohtaja on päättänyt 14.6.2018 irtisanoa tuntiopettajan virkasuhteen viranhaltijalain 35 §:n perusteella, koska tuntiopettaja on rikkonut virkasuhteesta johtuvia virkavelvollisuuksiaan olennaisella tavalla käyttäytymällä epäasiallisesti opiskelijoita ja muuta henkilöstöä kohtaan. Tampereen kaupunginhallitus on päätöksellään 27.8.2018 § 346 hylännyt tuntiopettajan oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaati toimialajohtajan päätöksen kumoamista. Tuntiopettaja valitti kaupunginhallituksen päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja vaati kaupunginhallituksen ja toimialajohtajan päätösten kumoamista sekä yhteensä 14 549,45 euron määräisten oikeudenkäyntikulujensa korvaamista laillisine viivästyskorkoineen. Hallinto-oikeus järjesti asiassa suullisen käsittelyn 7.5.2019. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi 20.6.2019 antamassaan päätöksessä, päätösnumero 19/0738/2, tuntiopettajan valituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen. Hallinto-oikeus velvoitti tuntiopettajan korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 1 950 eurolla viivästyskorkoineen. Hallinto-oikeus katsoi, että ottaen huomioon tuntiopettajalle aiemmin annettu varoitus ja hänen käytöksensä opettajana sen jälkeen, on irtisanomiselle ollut hänestä johtuva viranhaltijalain 35 §:n 1 momentissa tarkoitettu asiallinen ja painava syy. Toimialajohtajan ja kaupunginhallituksen päätökset eivät näin ollen ole tuntiopettajan esittämillä perusteilla lainvastaisia.

Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

Liite sisältää henkilötietoja, eikä sitä näin ollen julkaista internetissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 19/0738/2, diaarinumero 02024/18/2207, merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Outi Kallioinen, Ari Mäkitalo, Kristiina Karppi, Maija Kirvesoja, Minna Kaipinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)