Kaupunginhallitus, kokous 28.10.2019

§ 466 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:112/00.01.03/2019

Perustelut

1) Talousarvioehdotuksen käsittely: Pormestarin talousarvioehdotus 2020 on julkistettu maanantaina 21.10.2019. Talousarviokirja ja laaja esittelyaineisto löytyvät kaupungin internetsivuilta https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia/talousarvio. Talousarvioehdotus tulee kaupunginhallituksessa hyväksytyn aikataulun (KH 11.2.2019 § 57) mukaisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn 4.11.2019 ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 18.11.2019.

2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 30.10.2019 (TRE:755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

3) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen esityslistan 28.10.2019 (TRE:561/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

4) Lautakuntiin menossa olevia asioita

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Vesa-Matti Kankaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa talousarvioehdotukseen liittyvän keskustelun aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)