Kaupunginhallitus, kokous 28.10.2019

§ 465 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraava pöytäkirja:

- asunto- ja kiinteistölautakunnan 23.10.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 29 Lausunto määräysluonnoksesta auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamisesta, 23.10.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 121 Osaamisen viennin kehittämispalvelujen hankinta 2019 - 2021, 22.10.2019
§ 120 Tampereen kaupungin osallistuminen Wacky Tie Films Oy:n Maailman onnellisin kansa -tuotannon tukemiseen, 22.10.2019
§ 122 Tampereen kaupungin osallistuminen ITV Studios Finland Oy:n Jahti-tuotannon tukemiseen, 22.10.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston tilapäisen esittelijän määrääminen, 23.10.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 120 Turtolan tukimuurin taideteos, luonnoksen suorahankinta, 17.10.2019
§ 121 Kekkosentien sillan ja Siirtolapuutarhan tukimuurin taideteos, luonnoksen suorahankinta, 17.10.2019
§ 122 Asematunnelin taideteos, luonnoksen suorahankinta, 17.10.2019
§ 123 Suunnittelupäällikön toimen perustaminen kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmään, 17.10.2019

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 139 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen määräaikaisesti neuvolapalveluissa, 21.10.2019
§ 140 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Perheneuvolassa, 21.10.2019
§ 141 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Perheneuvolassa, 21.10.2019
§ 142 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 21.10.2019
§ 143 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 23.10.2019
§ 144 Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen, 23.10.2019
§ 145 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 24.10.2019

Pormestari
§ 118 Vieraanvaraisuus Museokeskus Vapriikille 31.10.2019, 18.10.2019
§ 119 Vieraanvaraisuus Tampereen yliopistolle 6.2.2020, 18.10.2019
§ 120 Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenen osallistuminen Jätelautakuntien neuvottelupäiville Jyväskylässä , 18.10.2019
§ 121 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 - Erityisesti työvoimapalvelujen alueelliset kuntakokeilut, 22.10.2019
§ 122 Vieraanvaraisuus Tampereen TietoTeekkarikilta ry:lle 9.4.2021 , 23.10.2019
§ 123 Luottamushenkilöiden hallintoseminaari, 23.10.2019
§ 124 Tampereen kaupungin ylimmän johdon tapaaminen Tampereella, 23.10.2019
§ 125 Vieraanvaraisuus Professoriliitolle 15.11.2019, 23.10.2019
§ 126 Vieraanvaraisuus Tampereen Oopperan Carmen -oopperan yhteydessä, 23.10.2019

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 19 Kaupungin ja konsernin omistamien kiinteistöjen hallinnan sekä ylläpidon arviointityön pienhankinta Askel Partners Oy:ltä, 22.10.2019

Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 6 Tampereen Asemakeskus, Sopimuksiin liittyvät palvelut , 18.10.2019

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 27 Ympäristösuunnittelijan viran täyttäminen ympäristönsuojelussa, 18.10.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)