Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 12.11.2019

§ 124 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 18.11.2019.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Helimo ja Ilkka Sasi (varalle Sinikka Torkkola ja Anne Liimola).