Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 12.11.2019

§ 125 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset vuonna 2020

TRE:5991/00.00.03/2019

Valmistelija

 • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset vuonna 2020 pidetään tiistaisin pääsääntöisesti Tammerkoski-salissa kello 13.00 seuraavasti:

 • 21.1.2020
 • 18.2.2020
 • 10.3.2020
 • 7.4.2020
 • 5.5.2020
 • 26.5.2020
 • 16.6.2020
 • 25.8.2020
 • 15.9.2020
 • 6.10.2020
 • 10.11.2020
 • 15.12.2020

Tiedoksi

Luottamushenkiömuutokset, Virastomestarit, Ravintola Näköala, Ritva Vakkuri, Mia Helin