Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.11.2019

§ 136 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Hallintopalvelujohtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen ammatillinen koulutus
§ 1 Virtuaalisten onnistumistarinoiden pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistolle, 31.10.2019

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 188 Tampereen seudun ammattiopiston muistiotositteiden laatimiseen oikeuttaminen, 31.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.