Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.11.2019

§ 133 Tredun ja yhteistoiminta-alueen kuntien välisten osaamisen kehittämisen kumppanuussopimusten hyväksyminen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6731/00.01.02/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja asiakkuusjohtaja Pirjo Järvinen, puh. 050 555 5526,etunimi.a.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.12.2018 § 136 Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun, aluepalvelumallin.

Aluepalvelumalliin liittyviä osaamisen kehittämisen kumppanuussopimuksia on valmisteltu ja solmittu yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa vuoden 2019 aikana.

Kumppanuussopimuksilla on sovittu koulutusyhteistyöstä, yhteistyöstä koulutukseen ohjaamisessa, työllistävien polkujen organisoimisesta sekä yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittämisestä. Kumppanuustoiminta sisältää lisäksi muun muassa asiakas- ja kumppanuustilaisuuksien järjestämisen sekä kuntakohtaisen kumppanuusryhmän tehtäväsisällön.

Seuraavat kunnat ovat osaltaan hyväksyneet liitteenä olevat kumppanuussopimukset:

- Kangasalan kaupunki
- Lempäälän kunta
- Nokian kaupunki
- Oriveden kaupunki
- Pirkkalan kunta
- Pälkäneen kunta
- Ylöjärven kaupunki

Osaamisen kehittämisen kumppanuussopimukset sisältävät pääosin samat asiat kuin aiemmin kuntien kanssa solmitut yrittäjyyskasvatus- ja yritystoimintapalveluja koskevat sopimukset, jotka on tarkoituksenmukaista päättää ja korvata nyt laadituilla sopimuksilla.

Hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakunta päättää kuntayhteistyötä koskevien sopimusten ja muiden merkittävien sopimusten hyväksymisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Hyväksytään ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa tehdyt osaamisen kehittämisen kumppanuussopimukset perusteluissa esitetyn mukaisesti.

Osaamisen kehittämisen kumppanuussopimukset korvaavat aiemmin laaditut yrittäjyyskasvatus- ja yritystoimintapalveluja koskevat kumppanuussopimukset.

Tiedoksi

Outi Kallioinen, Pirjo A Järvinen, Tuula Hoivala, Kristiina Karppi, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Erja Luttinen, Raija Mäkelä, Maija Kirvesoja, Kati Ylä-Mäihäniemi, Virve Kovanen